Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
245732
Hankinnan nimi
Valmennuspalvelut Kasvuvalmennus-projektiin, Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän osa-alueilta, Business Joensuu Oy
Päätöspäivämäärä
29.8.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Cordial Communications Oy - Ulkoinen viestintä (alv 0 %) - Sisäinen viestintä (alv 0 %) Pitkospuu Productions Oy - Yritysten auttaminen löytämään oikeat valittavat markkinoinnin kilpailukeinot kasvun mahdollistamiseksi ja arvolupauksen kirkastaminen (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti valmennuspalveluiden hankinnan Business Joensuu Oy:n Kasvuvalmennus-projektiin myynnin, markkinoinnin ja viestinnän osa-alueille sopimuskaudelle 01.09.2019 - 31.12.2021. Tarjouspyyntö koskee laaja-alaisesti asiantuntijapalveluita liittyen yritysten kasvu- ja kehittämispalveluihin. Valmennukset yrityksille toteutetaan ryhmävalmennuksina ja -tilaisuuksina Joensuussa, pois lukien sähköisten kanavien kautta tapahtuvat valmennukset. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan per kohderyhmä puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee valmennustoimeksiantoon kunkin kohderyhmän valituista kolmesta (3) toimittajasta sen, kuka on saanut puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä ja jonka kokemus ja asiantuntijuus soveltuu parhaiten kyseiseen valmennukseen. Soveltuvuus kuhunkin toimeksiantoon soveltuvimmaksi palveluntuottajaksi perustuu tarjouspyynnössä pyydettyyn ilmoitukseen palveluntoimittajan valmennuskokemuksen määrästä eri toimialoilla sekä palveluntuottajan ilmoittamiin valmennusmenetelmiin.