Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
245102
Hankinnan nimi
Kirkkonummen ikkunoiden pesupalvelun hankinta 2019-2023
Päätöspäivämäärä
28.8.2019
Hankintayksikkö
Kirkkonummen kunta
Valitut toimittajat

Sergei Lepahhin Palvelu

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki) Hankinta toteutetaan avoimella hankintamenettelyllä. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125§). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Myös tarjousten tulee olla suomen kielellä.