Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
243670
Hankinnan nimi
Valmennuspalvelut Kasvuvalmennus-projektiin, Johtamisen osa-alue, Business Joensuu Oy
Päätöspäivämäärä
29.8.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Tamora Oy - Kasvustrategia, strateginen johtaminen, liiketoimintamallit ja ansaintalogiikka (alv 0 %) - Itsensä johtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen (alv 0 %) - Kasvu- ja muutosjohtaminen (alv 0 %) - Johtamiskäytänteet osana yrityksen johtamiskulttuuria (alv 0 %) Työluotsi Oy - Itsensä johtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen (alv 0 %) - Kasvu- ja muutosjohtaminen (alv 0 %) - Johtamiskäytänteet osana yrityksen johtamiskulttuuria (alv 0 %) Vendacon Oy - Itsensä johtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti valmennuspalveluiden hankinnan Business Joensuun Oy:n Kasvuvalmennus-projektiin johtamisen osa-alueelle sopimuskaudelle 01.09.2019 - 31.12.2021. Tarjouspyyntö koskee laaja-alaisesti asiantuntijapalveluita liittyen yritysten kasvu- ja kehittämispalveluihin. Valmennukset yrityksille toteutetaan ryhmävalmennuksina ja -tilaisuuksina Joensuussa, pois lukien sähköisten kanavien kautta tapahtuvat valmennukset. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee valmennustoimeksiantoon kunkin kohderyhmän valituista kolmesta (3) toimittajasta sen, kuka on saanut puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä ja jonka kokemus ja asiantuntijuus soveltuu parhaiten kyseiseen valmennukseen. Soveltuvuus kuhunkin toimeksiantoon soveltuvimmaksi palveluntuottajaksi perustuu tarjouspyynnössä pyydettyyn ilmoitukseen palveluntoimittajan valmennuskokemuksen määrästä eri toimialoilla sekä palveluntuottajan ilmoittamiin valmennusmenetelmiin.