Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
240267
Hankinnan nimi
Siikajoen kunnan talvihoidon kunnossapito 2019 - 2021
Päätöspäivämäärä
21.8.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

K. Hildén Ay - Paavolan kaava-alue kaavatiet ja kevyenliikenteenväylät sekä kiinteistöjen pihat - Kaukaloiden ja jääkenttien puhdistus Paavolan alue Koneurakointi S. Mankinen - Revonlahden kaava-alue kaavatiet ja kevyenliikenteenväylät sekä kiinteistöjen pihat - Kaukaloiden ja jääkenttien puhdistus Revonlahden alue Ruukin Kiinteistöhuolto - Ruukin kaava-alue kaavatiet ja kevyenliikenteenväylät sekä kiinteistöjen pihat - Kaukaloiden ja jääkenttien puhdistus Ruukin alue Veikko Toppila - Siikajoen kaava-alue kaavatiet ja kevyenliikenteenväylät sekä kiinteistöjen pihat - Kaukaloiden ja jääkenttien puhdistus Siikajoen kylä

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Siikajoen kunta pyytää tarjouksia talvihoidon kunnossapitokohteista (kaavateiden, kevyenliikenteenväylien ja piha-alueiden lumenpuhdistus ja polanteenpoisto, jääkenttien ja kaukaloiden jäädytys ja puhdistus) talvikaudelle 2019 - 2020 ja 2020 - 2021. 1. Paavolan kaava-alue 2. Ruukin kaava-alue 3. Revonlahden kaava-alue 4. Siikajoen kaava-alue 5. Kaukaloiden ja jääkenttien jäädytys Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 26.6.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 5.8.2019 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe