Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
244073
Hankinnan nimi
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä
Päätöspäivämäärä
2.9.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

WhileOnTheMove Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjousta varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmästä, joka sisältää sen tukipalvelun ja kehitystyön, käyttöönottohetkellä lakien edellyttämien / mahdollistamien ulkopuolisten tahojen tai järjestelmien (esim. VARDA, tulorekisteri, Väestörekisteri, KELA) integraatiot, konversiot, koulutukset ja ylläpidon. Toimittajan on annettava pilvipalvelun kk-hinta, joka sisältää kaikki tuotantokäytön aikaiset kustannukset. Uudistuksen tavoitteena on saada sähköinen järjestelmä, jonka avulla voidaan suunnitella, seurata, ohjata ja arvioida varhaiskasvatuksen toimintaa, koordinoida henkilöstöresursseja, lisätä asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia ja varhaiskasvatuksen sähköistä asiointia. Mobiilisovellusta tulee voida käyttää päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, vuoropäiväkodeissa, esiopetuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Raahen kaupungilla on tällä hetkellä käytössä ProConsona, josta liittymät Rondo R8 -laskutusohjelmaan ja Prima-palkanlaskentaan. Raahen kaupungilla varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkoti-, perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus. Päiväkoteja on yhdeksän, kunnallisia perhepäivähoitajia 20 ja ryhmäperhepäiväkoteja kaksi. Varhaiskasvatuksen asiakkaina on n.1 000 (sis. esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä avoimen varhaiskasvatuksen) . lasta, henkilöstöä 220. Aamupäivä- ja iltapäivätoiminnassa n. 150 lasta, joiden asiakasmaksuista varhaiskasvatus huolehtii. KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULU Järjestelmän on oltava kokonaisuudessaan tilaajan käytössä viimeistään 01.01.2020. Toimittajan on esitettävä tarjouksen liitteenä vaiheistettu projektisuunnitelma. VASTUUNJAKO Toimittaja vastaa hankittavan järjestelmän toteuttamisesta ja sen ylläpidosta koko sopimuskauden ajan. Toimittaja vastaa siitä, että ohjelmisto toimii määritellyllä ja sovitulla tavalla. Toimittaja vastaa tarpeellisten käyttöohjeiden laatimisesta ja koulutusten järjestämisestä tilaajan kanssa erikseen sovitulla tavalla (Koulutussuunnitelma). Mahdollista lisäkoulutusta 12 kk:n aikana toteutetaan erillisinä tilauksina tarjouksessa annetulla päivä- tai tuntihinnalla. Koulutusten ja käyttöohjeiden perusteella järjestelmän käyttäjien on pystyttävä käyttämään järjestelmää itsenäisesti, kukin oman roolinsa mukaan. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 9.8.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 14.8.2019 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 23.8.2019 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe