Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
64683
Hankinnan nimi
Kuulokojeiden korvakappaleen valmistus
Päätöspäivämäärä
3.9.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Audmet Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

PPSHP on kilpailuttanut OYS-Erva -alueen korvakappaleiden valmistuspalvelun. Alueelle haetaan aktiivista palveluntarjoajaa, jonka kanssa voidaan yhteistyössä kehittää palvelua sopimuskauden aikana. PPSHP:n korvakappaleista osa valmistetaan omana työnä ja loput hankitaan skannattuna lähetettävien muottien perusteella palveluntarjoajalta. Skannauksen tarpeen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. Muilla osallistuvilla yksiköillä ei ole omaa korvakappaleen valmistusta. Palvelu sisältää ostajan käyttöön tuleva korvakappaleiden muottien skannaukseen soveltuvan laitteiston eli tietokone+skanneri ohjelmistoineen käyttövalmiina, toimittajan määrittelemän sähköisen järjestelmä tilauksia varten sekä valmiin korvakappaleen käyttövalmiina ostajalle toimitettuna. Skannauslaite ja ohjelmisto ovat tarjoajan omaisuutta ja ostajan käytössä hankintakauden ajan. Ostaja skannaa valmistettavan korvakappaleen muotin ja lähettää skannatun tiedoston toimittajalle, minkä perusteella toimittaja valmistaa ja toimittaa käyttövalmiin korvakappaleen ostajalle. Kuvattu palvelu sisältää korvantauskojeen kovien ja pehmeiden korvakappaleiden valmistuksen. Palvelusta lähetetään kuukausittainen lasku, jossa toimitetut kappaleet on eritelty. Laskutuskäytännöistä sovitaan tarkemmin osallistuvien yksiköiden kanssa erikseen.