Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
241599
Hankinnan nimi
Mehtimäkihallin rakentamisen LVI-suunnittelu
Päätöspäivämäärä
5.9.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Mehtimäkihallin rakentamisen LVI-suunnittelutehtävien hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä ilmoitetun hankinnan kokonaisarvon (400 000 euroa alv 0 %) laskennassa on otettu huomioon kaikkien viiden kilpailutuksen arvioitu arvo yhteensä. Mehtimäkihallin suunnittelutyöt on jaettu seuraavasti viiteen eri tarjouspyyntöön; arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö-, sekä rakennusautomaatiosuunnittelu. Muita valittavia suunnittelualoja hankkeessa ovat kustannussuunnittelu mahdollinen akustiikkasuunnittelu sekä palotekninen suunnittelu ja pohjarakenteiden suunnittelu. Hankkeen suunnittelu käynnistyy elokuun alussa 2019 ja urakkalaskentakuvat ovat valmiit 2020 tammikuun alussa. Urakkamuoto on jaettu urakka.