Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
246521
Hankinnan nimi
Nuottilammen alueen osayleiskaavan ja asemakaavan muutos, sekä uuden asemakaavan laatiminen
Päätöspäivämäärä
18.9.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan Nuottilammen alueen osayleiskaavan ja asemakaavan muutoksen sekä uuden asemakaavan laatimisen hankinnan. Hankinnan kohteena on Liperin kunnan Ylämyllyn Jyrinkylän alueella osayleiskaavan ja asemakaavan muutos, sekä uuden asemakaavan laatimistyö. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 10 ha. Suunnittelualueella on voimassa Ylämyllyn osayleiskaava ja osassa suunnittelualuetta asemakaava. Hankkeen lähtökohtana voidaan pitää asumisen ja palveluiden keskittämistä Jyrinkylän alueelle. Kaavan laatiminen aloitetaan vuoden 2019 aikana ja sen tulee olla valmis viimeistään syksyllä 2020. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus. Kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen, tilaaja luovuttaa valitulle tarjoajalle välttämättömiksi katsottavat lähtötiedot.