Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
249514
Hankinnan nimi
Radonmittaukset, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
18.9.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Sisäilmahuolto Oy Suomi -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti radonmittausten hankinnan Joensuun kaupungin kiinteistöissä. Mittaukset toteutetaan keväällä 2020. Radontutkimusmittaukset tulee suorittaa säteilylain (592/1991) 45§ ja ST12.1 / 2.2.2011 mukaisesti. Radontutkimusmenetelmän tulee täyttää kaikki viranomaisten asettamat vaatimukset. Mittaukset tulee suorittaa radonmittauskaudella 2019-2020 ja tarvittaessa kaudella 2020-2021. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.