Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
244530
Hankinnan nimi
Siirtokoulutilat Tuupovaaran koululle, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
18.9.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Parmaco Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti siirtokoulutilojen hankinnan Tuupovaaran koululle. Vuokratilat tulee olla käyttöönotettavissa 17.07.2020. Perustustyöt ja asennustyöt voi aloittaa kohteessa keväällä 2020. Vuokra-aika on 17.07.2020 - 30.06.2030 + viiden (5) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu viidellä (5) vuodella ajalle 01.07.2030 - 30.06.2035, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Siirtotilojen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta.