Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
245344
Hankinnan nimi
Kirkkonummen kunnan henkilöstön merkkipäivälahjojen hankinta (245344/KIRDno-2017-727)
Päätöspäivämäärä
30.9.2019
Hankintayksikkö
Kirkkonummen kunta
Valitut toimittajat

Liitteen mukaan.

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
44000,00
Lisätietoa

Kirkkonummen kunta pyysi tarjouksia tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainituista, Kirkkonummen henkilöstölle sekä luottamushenkilöille näiden merkkipäivinä annettavista merkkipäivälahjoista. Kilpailutus toteutettiin tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousten vertailu on kuvattu liitteessä.