Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
250249
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin henkilökuljetukset Kiihtelysvaara-Joensuu
Päätöspäivämäärä
30.9.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Taksi Joona Majoinen

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin henkilökuljetuksien hankinnan Kiihtelysvaaran alueella sopimuskaudelle 21.10.2019 - 31.07.2020. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.