Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
251859
Hankinnan nimi
Riippapuisto II:n ja Harustien jk+pp-tiet
Päätöspäivämäärä
1.10.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Recset Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden kadunrakennusurakan hankinnan. Rakennuskohteet sisältävät alla lueteltujen Joensuun kaupungin Rantakylän (11) kaupunginosassa sijaitsevien kohteiden rakentamisen. 1. Riippapuisto II:n jk+pp-tiet; projekti 2870 a. Yhdistettyjen jalankulun ja pyöräilyväylien J1 ja J2 peruskorjaus b. Infra – verkostot; hulevesiviemäri c. Viheralueet d. Muut urakkarajaliitekartassa_ Urakka-alueet 27.8.2019 / AR 2. Harustien jk+pp-tie; projekti 2612 a. Harustien yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyväylän rakentaminen noin pvl 0 - 85 b. Rummun Ø 450 M rakentaminen noin plv 70 c. Viheralueet d. Muut urakkaliitekartassa_2_1_Urakkarajaus_16.8.2019 / TR Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluetteloissa mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.