Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
253417
Hankinnan nimi
Kehittämistyöpaja, valmentava työote
Päätöspäivämäärä
2.10.2019
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Valmennustalo Tempo

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Tarjouskilpailun kohteena on kehittämistyöpaja, valmentavasta työotteesta. Sopimuskausi on 2.10.-31.12.2019 tai aikaisintaan kun sopimus on allekirjoitettu. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Määräaikaan 30.9.2019 mennessä saapui yhteensä 3 tarjousta Valmennustalo Tempo Proinno Design Oy Tamora Oy Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.