Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
243506
Hankinnan nimi
Nuorten työpajatoiminta, Lieksa
Päätöspäivämäärä
3.10.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Valpas Ratkaisut Oy

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti nuorisolain (1285/2016) mukaisen valtionavustuskelpoisen nuorten työpajatoiminnan hankinnan Lieksassa sopimuskaudelle 1.1.2020 - 31.12.2023 + yhden + yhden (1 + 1) vuoden optiomahdollisuus 1.1.-31.12.2024 ja 1.1.-31.12.2025. Työpajatoimintaan tulee sisältyä myös etsivän nuorisotyön palvelut. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.1.-31.12.2024 ja 1.1.-31.12.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimus tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa. Työpajatoiminta on nuorisolain (1285/2016) mukaista suunnitelmallista, asiakkaan tarpeita vastaavaa ja jatkuvaan arviointiin perustuvaa, alle 29-vuotiaille työttömille tai ilman opiskelupaikkaa oleville nuorille tarkoitettua elämäntaitojen kehittämiseen, aikuistumisen tukemiseen, yksilöllisen kasvun vahvistamiseen ja työssäoppimiseen keskittyvää työharjoittelua. Valitun palveluntuottajan tulee tehdä yhteistyötä Lieksan kaupungin työllisyyspalveluiden hallinnoiman "Kohti työtä ja koulutusta" -hankkeen kanssa työpajatoiminnan järjestämisessä myöhemmin määriteltävällä tavalla. Hankkeen toiminta-aika päättyy v. 2022. Työpajatoiminnalta edellytetään valtionavustuskelpoisuutta.