Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
247091
Hankinnan nimi
Honkalammen alueen osayleiskaavan laatiminen
Päätöspäivämäärä
8.10.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan Honkalammen alueen osayleiskaavan laatimisen hankinnan. Hankinnan kohteena Liperin kunnan Ylämyllyn alueella osayleiskaavan laatimistyö. Suunnittelualueen pinta-ala on n.4,8 km2. Suunnittelualueella on kumottu osa Ylämyllyn osayleiskaavasta. Alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava ja osassa suunnittelualuetta asemakaava. Hankkeen lähtökohtana voidaan pitää osayleiskaavan ajantasaistamista. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus.