Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
254219
Hankinnan nimi
Pukuhuonekontit Urheilukentälle
Päätöspäivämäärä
10.10.2019
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Oulun Konttivuokraus Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Liikuntapalvelut on pyytänyt tarjouksia Pukuhuonekonteista Urheilukentälle. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta. Hankintaan ei sisälly optiota. Optio on tilaajan oikeus, ei velvollisuus. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin avointa / rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tilaaja pyysi tarjoajilta lisäselvitystä tarjoushinnasta, sillä tilaajalla on jäänyt tarjouspyyntöön virhe. Tarjouspyynnön mukaan annetun hinnan tuli sisältää kolme puhuonekonttia. Tarjouspyyntöön oli kuitenkin jäänyt hankittavan määrän kertoimeksi 3, ja näin ollen järjestelmä on kertonut ilmoitetun tarjoushinnan kolmella. Tarjoajat vahvistivat, että kolmen kontin yhteishinta on tarjouksen kohdan ,Yksikköhinta, ilmoitettu hinta.