Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
253645
Hankinnan nimi
Jääkiekkokaukalo, harjoitusmaalit sekä sikli.
Päätöspäivämäärä
10.10.2019
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

ICEPRO OY

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Liikuntapalvelut on pyytänyt tarjouksia Jääkiekkokaukalosta, harjoitusmaaleista sekä sikleistä. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta. Hankintaan sisältyy optiona hankinta vuonna 2020. Optio on tilaajan oikeus, ei velvollisuus. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin avointa / rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.