Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
255656
Hankinnan nimi
Voimaa varhaiskasvatukseen - liikettä arkeen -hanke / liikuntavälineiden hankinta
Päätöspäivämäärä
15.10.2019
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Tevella Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Lohjan kaupungin Voimaa varhaiskasvatukseen – liikettä arkeen -hanke on pyytänyt tarjouksia liikuntavälineistä. Hankinnoilla halutaan kehittää lohjalaisten päiväkotien toimintakulttuuria entistä aktiivisemmaksi ja toiminnallisemmaksi. Hankinnat mahdollistavat lasten liikkeen sekä opetuksellisessa mielessä, että osana leikkiä. Hankinnat jaetaan tasan kaikkien lohjalaisten päiväkotien (25 yksikköä) kesken. Jokainen päiväkoti saa ”toiminnallisuuspaketin”, joita koostetaan kolme erilaista näistä hankinnoista. Tarjouspyyntö lähetettiin Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä Lekolar-Printel Oy:lle, Oy Piresma Ab:lle ja Tevella Oy:lle. Hankinnan arvo ei ylitä hankintalain 25 §:n mukaista kansallista kynnysarvoa. Kyseessä on ns. pienhankinta.