Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2019-2945
Hankinnan nimi
Leikkipaikan suunnittelu, Aatenpuiston ja Vennivaarantien leikkipaikat
Päätöspäivämäärä
15.10.2019
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Plaana Oy -

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt kokonaishintatarjouksia 10. kaupunginosassa sijaitsevien Aatenpuiston leikkipaikan peruskorjaussuunnittelusta ja Vennivaarantielle uuden leikkipaikan suunnittelusta seuraavilta yrityksiltä: Destia Oy, Plaana Oy, Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy. Määräaikaan mennessä jättivät tarjouksensa Plaana Oy, Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankintana tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.