Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
252925
Hankinnan nimi
Mittarikaivo
Päätöspäivämäärä
15.10.2019
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Meltex Oy Plastics - 21.700 €

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Lohja kaupunki pyysi tarjousta Mittarikaivon hankinnasta.