Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
VD/7067/00.01.04.04/2019
Hankinnan nimi
Työpajan vetäjä ja koordinaattori Resurssiviisas Hakkila ja Porttipuisto -hankkeeseen
Päätöspäivämäärä
17.10.2019
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki
Valitut toimittajat

Pöyry Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on energiakonsultointi 6aika HNRY-hankkeen Vantaan työpaketin käyttöön. Konsultin tehtävät ovat: 1. Konsultti kontaktoi ja koostaa hankkeen projektipäälliköltä saadun yrityslistauksen sekä ohjeiden perusteella yritysten kärkiryhmän, jonka kanssa hankkeen tulevia toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan. 2. Konsultti suunnittelee yhdessä projektipäällikön kanssa kärkijoukon kanssa pidettävät työpajat (3 kpl), valmistelee ne ja toimii niissä fasilitaattorina. 3. Konsultti koostaa toimenpidesuunnitelman, jossa esitetään yritysten kärkijoukon määrittelemät hiilineutraalius- ja resurssiviisaustoimet. Hankkeessa toteutetaan resurssiviisaan yhteiskehittämisen pilotti, jossa Hakkilan ja Porttipuiston yritykset suunnittelevat yhdessä Vantaan kaupungin eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa älykkäitä, kestäviä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Tavoitteena on sekä vastata Vantaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteeseen että tuottaa yrityksille liiketoiminnallista hyötyä esimerkiksi säästöjen, houkuttelevuustekijöiden tai uusien liiketoimintamallien myötä. Tätä pilottia varten hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden teemat tunteva konsultti koostaa yritysten joukosta ns. kärkiryhmän, joka edustaa koko yritysalueen yritysten kirjoa. Tarkoitus on, että kärkiryhmässä olisi edustettuna yksi yritys yritysalueen jokaiselta toimialalta ja jokaisesta kokoluokasta. Tavoitteena olisi vähintään kymmenen, mutta alle kahdenkymmenen yrityksen joukko. Konsultti käyttää asiantuntemustaan valitessaan sopivimmat yritykset edustamaan yritysaluetta. Yritysten kärkiryhmä tapaa Vantaan kaupungin maankäytön, liikennesuunnittelun, hankintayksikön ja ympäristökeskuksen asiantuntijoita kolmessa työpajassa, joissa ideoidaan yritysalueen kannalta toimivimpia resurssiviisauteen ja hiilineutraaliuteen liittyviä toimenpiteitä. Prioriteettina on, että toimenpiteistä on hyötyä yrityksille ja että ne vastaavat Vantaan kaupungin tavoitteisiin liittyen ko. teemoihin. Konsultti toimii työpajoissa asiantuntija-vetäjänä ja fasilitaattorina yhdessä hankkeen projektipäällikön kanssa. Hankkeen projektipäällikkö ottaa tarvittaessa yhteyttä Vantaan kaupungin asiantuntijoihin. Vantaan kaupunki PL 1100 01030 Vantaan kaupunki 0124610-9 Puhelin Telefax Email Internet +358 503146302 ari-santeri.talja@vantaa.fi http://www.vantaa.fi Vantaan kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys 10.09.2019 1/3 3. Hankinnan kohde Työpajan vetäjä ja koordinaattori Resurssiviisas Hakkila ja Porttipuisto - hankkeeseen Hankittava määrä: 1 Konsulttipalvelu € / Konsulttipalvelu Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous kyllä/ei Kohteet Tarjouksen valintaperuste valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä 1. Tarjouksen sisällön laatu ja määrä: miten tarjous vastaa tarjouspyyntöä (60%) 2. Tarjoajan referenssit vastaavanlaisista selvityksistä ja töistä - Korkeintaan viisi keskeisintä referenssikohdetta (30%) 3. Hinta (10%) Valinnan tärkeysjärjestys Konsultti koostaa työpajoissa esille tulevien ideoiden perusteella loppuraportiksi toimenpidesuunnitelman, jossa esitellään jatkokehitystä varten 2-3 valittua toimenpidettä. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi muovin kierrätyksen tehostamiseen, liikennevirtojen hallintaan tai yritysalueen työntekijöiden liikkumiseen. Toimenpidesuunnitelma tulee voida ottaa Vantaan kaupungin käyttöön. Se laaditaan niin, että Vantaan kaupunkiorganisaatiossa osataan jatkossa toteuttaa hiilineutraaleja ja resurssiviisaita yritysalueita yrityksiä hyödyttävällä tavalla. Raportissa eritellään toimenpiteiden hyödyt sekä yrityksille että yritysalueelle kokonaisuutena ja arvioidaan kriittisesti ja asiantuntevasti niiden toteutuskelpoisuutta. Konsultin tehtäviin kuuluu myös arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta suhteessa Vantaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin.