Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
238899
Hankinnan nimi
Joensuun kantakaupungin talvityökonepalvelut
Päätöspäivämäärä
23.10.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Itä-suomen kuntainfra oy - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö Joensuun Ympäristötuotanto Oy - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 5: Henkilötyö kiinteistöyhtymä tahvanainen - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella Koneurakointi Keijo Eronen - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely ja hiekoitushiekan poisto - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely ja hiekoitushiekan poisto - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely ja hiekoitushiekan poisto - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella Koneurakointi Seppo Tikka - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy - Tehtävä 4: Lumenkaatopaikan hoito (Lumipenkka tehdään kahteen (2) kerrokseen. Penkan korkeus vähintään 9 metriä) MANIJAHTI OY - Tehtävä 1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely ja hiekoitushiekan poisto - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely ja hiekoitushiekan poisto - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely ja hiekoitushiekan poisto - Tehtävä 2: Kuormaavan lingon kuljettaminen ja käyttö sekä lumen käsittely ja auraus - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö Traktoriurakoitsija Timo Varis - Tehtävä 1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely ja hiekoitushiekan poisto - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella Viherrakenne J Turunen Oy - Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjala hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin alueella suoritettavien talvityökonepalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.11.2019 - 31.10.2021 + yhden vuoden optiomahdollisuus yhteisestä sopimuksesta. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.11.2021 - 31.10.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelut tulevat Joensuun kaupungin käyttöön. Hankinta ei koske erikseen kilpailutettavia muita työkonepalveluita, kuten hiekoitushiekan poisto katuviheralueilta. Hankintamalli on useamman koneyksikön puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneet koneyksiköt. Palvelutilauksen saa pistejärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone kuljettajineen. Jos työssä tarvitaan muita, kuin vähimmäisvaatimuksina esitettyjä lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset toimittajan tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestykseen huomioon tilausta tehtäessä Tilaaja asettaa tarjoukset vertailuhinnan mukaiseen järjestykseen tehtävittäin ja palvelutilaukset tehdään seuraavasti: Tehtävä 1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely ja hiekoitushiekan poisto kaduilta. Tilaaja muodostaa aurausalueet (7 sopimusta) ja tekee saman määrän koko talvikautta koskevia palvelutilauksia. - Tehtävässä käytettävä yksikköhinta on €/h. Tehtävä 2: Kuormaavan lingon kuljettaminen ja käyttö sekä lumen käsittely ja auraus - Tilaaja tekee yhden (1 sopimus) koko talvikautta koskevan palvelutilauksen. - Tehtävässä käytettävä yksikköhinta on €/h. Tehtävä 3: Katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen käsittely, sulatus, hiekoitushiekan poisto ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Kohderyhmään voi tarjota minkä tahansa katujen talvikunnossapitoon soveltuvan työkoneen. - Kaikkien tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusten täyttävien ja tarjouspyynnön mukaisten tarjousten jättäneiden toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset sopimukset. - Palvelutilaukset tehdään tarpeen mukaan. Tilaaja valitsee tarjotuista työkoneista käyttötarkoitukseen soveltuvimman ja hinnaltaan edullisimman työkoneen. - Tehtävässä käytettävä yksikköhinta on €/h. Tehtävä 4: Lumenkaatopaikan hoito - Tilaaja tekee yhden (1 sopimus) koko talvikautta koskevan palvelutilauksen. - Lisäpalvelutilauksia tehdään tarpeen mukaan - Tehtävässä käytettävä yksikköhinta on €/h. Tehtävä 5: Henkilötyö - Kaikkien tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusten täyttävien ja tarjouspyynnön mukaisten tarjousten jättäneiden toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset sopimukset. - Palvelutilaukset tehdään tarpeen mukaan. - Tehtävässä käytettävä yksikköhinta on €/h.