Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
252413
Hankinnan nimi
Mehtimäkihallin rakentamisen LVI-suunnittelu
Päätöspäivämäärä
28.10.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Granlund Joensuu Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Mehtimäkihallin rakentamisen LVI-suunnittelun hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä ilmoitetun hankinnan kokonaisarvon (400 000 euroa alv 0 %) laskennassa on otettu huomioon kaikkien viiden kilpailutuksen arvioitu arvo yhteensä. Mehtimäkihallin suunnittelutyöt on jaettu seuraavasti viiteen eri tarjouspyyntöön; arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö-, sekä rakennusautomaatiosuunnittelu.