Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
249887
Hankinnan nimi
Karsikon koulun rakentaminen, ARK-suunnittelu
Päätöspäivämäärä
31.10.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karsikon koulun rakentamisen arkkitehtisuunnittelun hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä ilmoitetun hankinnan kokonaisarvon (690000 euroa alv 0%) laskennassa on otettu huomioon kaikkien kuuden kilpailutuksen arvioitu arvo yhteensä. Suunnittelutyöt on jaettu seuraavasti viiteen eri tarjouspyyntöön; arkkitehti-, rakenne-, LV-, IV-, sähkö-, sekä rakennusautomaatiosuunnittelu. Muita valittavia suunnittelualoja hankkeessa ovat kustannussuunnittelu, mahdollinen akustiikkasuunnittelu sekä palotekninen suunnittelu ja pohjarakenteiden suunnittelu.