Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
251009
Hankinnan nimi
Karsikon koulun rakentaminen, TerveTalo -konsultti
Päätöspäivämäärä
1.11.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Sisäilmatalo Kärki Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karsikon koulun rakentamisen TerveTalo -konsultin tehtävien hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä ilmoitetun hankinnan kokonaisarvon (690000 euroa alv 0%) laskennassa on otettu huomioon kaikkien kuuden kilpailutuksen arvioitu arvo yhteensä. Suunnittelutyöt on jaettu seuraavasti viiteen eri tarjouspyyntöön; arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja RAU-suunnittelu sekä TerveTalo -konsultti. Muita valittavia suunnittelualoja hankkeessa ovat kustannussuunnittelu, mahdollinen akustiikkasuunnittelu sekä palotekninen suunnittelu ja pohjarakenteiden suunnittelu.