Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
63885
Hankinnan nimi
Esimiesvalmennukset
Päätöspäivämäärä
1.11.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tulee järjestämään kaikille sairaanhoitopiirin esimiehille esimiesvalmennusta. Sairaanhoitopiirissä on noin 300 esimiestä, joista reilut puolet on käynyt esimiesvalmennuksen. Valmennus toteutetaan pienryhmissä, joissa on enintään 20 osallistujaa. Vuoden aikana on tarkoitus toteuttaa valmennuskokonaisuus kahdelle (2) valmennusryhmälle eli 40 henkilölle. Mikäli ryhmiin ei tule tarpeeksi osallistujia, toteutetaan vain yksi valmennuskokonaisuus vuonna 2020. Esimiesvalmennus koostuu seitsemän (7) iltapäivän (klo 12.00 - 16.00) kokonaisuudesta, joiden tavoitteena on vahvistaa leadership-osaamista. Esimiesvalmennus sisältää seuraavat valmennusosiot: • Esimies itsensä johtajana, yksi iltapäivä • Moniammatillinen johtaminen, yksi iltapäivä • Valmentava johtaminen, kaksi iltapäivää • Muutosvalmiuden johtaminen, kaksi iltapäivää • Haastavat esimiestilanteet, yksi iltapäivä