Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2019-876
Hankinnan nimi
Tietosuojamateriaalin hävittäminen
Päätöspäivämäärä
10.10.2019
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Heikkinen & Puljula Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kajaanin kaupungin hankintatoimi / Kainuun hankintarengas pyytää tarjouksia Tietosuojamateriaalin hävittämisestä sopimuskaudelle 1.1.2020-31.12.2021+ kaksi (1+1) optiota. Optioiden käytöstä tehdään erilliset päätökset ja niistä ilmoitetaan asianosaisille.