Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2019-023
Hankinnan nimi
Kopiointi- ja tulostuspalvelut
Päätöspäivämäärä
6.11.2019
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Grano Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena ovat kopiointi- ja tulostuspalvelut, jotka kattavat mm. toimitilajohdon hallinnoimien tilojen uudis- ja korjausrakennuskohteiden suunnittelu- ja toteutusaikaiset kopiointi- ja tulostustarpeet sekä muun organisaation (ml. liikelaitokset) asiakirjakopioinnin tarpeet. Pääsääntöisesti tilaaja toimittaa aineiston sähköisessä muodossa, mutta myös aineiston noudon tilaajalta tulee sisältyä tarjottuihin palveluihin. Aineiston toimitus tilaajalle tapahtuu pääsääntöisesti lähettipalvelua käyttäen.