Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
65460
Hankinnan nimi
Pipetointirobotti Oulun yliopistollisen sairaalan NGS-laboratorion sekvenointinäytteiden käsittelyn eri vaiheisiin
Päätöspäivämäärä
11.11.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Labema Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on pipetointirobotti (1 kpl) Oulun yliopistollisen sairaalan NGS-laboratorion sekvenointinäytteiden käsittelyn eri vaiheisiin.