Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
251706
Hankinnan nimi
Perheneuvolan lastenpsykiatrian palvelut
Päätöspäivämäärä
7.11.2019
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Terveystalon Julkiset Palvelut Oy

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lohjan kaupunki pyysi tarjouksia perheneuvolan lastenpsykiatrian palveluista sopimuskaudelle 1.1.-31.12.2020. Tarjouspyyntö lähetettiin rajoitetulla menettelyllä Pihlajalinna Terveys Oy:lle, Mehiläinen Oy:lle ja Terveystalon Julkiset Palvelut Oy:lle. Tarjouskilpailulla hankitaan Lohjan perheneuvolaan lastenpsykiatri työskentelemään (1) yhden päivän viikossa noin joka toinen viikko sekä nuorisoperheneuvolassa noin (4) neljänä päivänä vuodessa. Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain mukaista kynnysarvoa sosiaali- ja terveyspalveluille. Hankintaa voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella 1.1.-31.12.2021.