Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
239989
Hankinnan nimi
Kirkkotie-lehden taitto, painatus ja jakelu sopimuskaudelle 2020-2022 + optio 2023
Päätöspäivämäärä
13.11.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Suomalainen Lehtipaino Oy - 1. Kirkkotie-lehden taitto - 2. Kirkkotie-lehden painatus ja jakelu

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kirkkotie-lehden taiton, painatuksen ja jakelun hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2020 - 31.12.2022 + optio 2023. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta on jaettu kahteen osaan; osa-alue 1: Kirkkotie-lehden taitto ja osa-alue 2: Kirkkotie-lehden painatus ja jakelu. Hankinnassa valitaan yksi (1) toimittaja osa-aluetta kohden.