Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
246523
Hankinnan nimi
Kopio- ja tulostuspalvelut
Päätöspäivämäärä
14.11.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Grano Oy (1.) LaserMedia Oy (2.) Punamusta Oy (3.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kopio- ja tulostuspalveluiden hankinnan ajalle 01.12.2019 - 30.11.2021 + yhden (1) vuoden optio ajalle 01.12.2021 - 30.11.2022. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.12.2021 - 30.11.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote sisältyy. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille. Tarjousaikana tarjouspyyntöön yhdeksi tilaajatahoiksi ilmoitettu Joensuun Elli Oy poistettiin tilaajatahoryhmästä ja liitettiin hankintaan optiolla; Joensuun Elli ilmaisee halukkuutensa mahdollisesti liittyä sopimukseen myöhemmin. Sen hankintavolyymi on noin 20 000 eur / vuosi (alv 0 %). Tarjoaja sitoutuu jättämällä tarjouksen em. tilaajatahomuutokseen ja se muutetaan näin myös sopimukseen sellaisenaan.