Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
249804
Hankinnan nimi
Voiteluaineet ja -öljyt
Päätöspäivämäärä
14.11.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hämeen Öljykeskus Oy - Moottoriöljyt (alv 0%) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) - Muut voiteluaineet ja -öljyt (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti voiteluaineiden ja -öljyjen hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2022 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely kohderyhmää kohden, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille.