Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2019-015
Hankinnan nimi
Sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijapalveluiden puitesopimus
Päätöspäivämäärä
14.11.2019
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Deloitte Consulting Oy FCG Konsultointi Oy NHG Consulting Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään seuraavilta sosiaali- ja terveystoimen osaamisalueilta: - Yksikkö ja organisaatiorajat ylittävien hoito- ja palveluketjujen määrittely, kuvaaminen ja suunnittelu asiakaslähtöisesti. - Prosessien tuottavuuden, tehokkuuden ja kustannustehokkuuden analysointi - Vertailutietojen hankkiminen ja analysointi - Toiminnan ja prosessien johtamisen kehittäminen - Palvelurakenteen kehittäminen ja suunnittelu - Suunnitelmien taloudellisten vaikutusten arviointi - Aiemmin tehtyjen selvitysten hyödyntäminen Tarjoajalla ja nimetyillä asiantuntijoilla tulee olla kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä ja tarjoajalla tulee olla teknologian, talouden, prosessien ja lääketieteen osaajia. Tarjoajalla tulee olla menestyksekästä näyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, prosessien ja tuotannon kehittämisestä sekä monialainen ymmärtämys Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kentästä ja sen toimijoista. Sillä tulee olla kokemusta aiempien selvitysten hyödyntämisestä tiedon tuottamisessa sekä kokemusta työskentelystä julkisen sektorin ja tutkimuslaitosten sekä yliopistojen kanssa monitieteellisessä ympäristössä. Lisäksi tulee olla valmiudet tuottaa kansallista ja kansainvälistä vertailutietoa palvelutuotannon suunnittelun tueksi.