Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
66674
Hankinnan nimi
Värjäysautomaatti hematoksyleeni-eosiinivärjäykselle
Päätöspäivämäärä
8.11.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Agilent Technologies Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on värjäysautomaatti hematoksyleeni-eosiinivärjäykselle Oulun yliopistollisen sairaalan patologian osastolle.