Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
65971
Hankinnan nimi
Leasingrahoituspalvelut
Päätöspäivämäärä
18.11.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Kuntarahoitus Oyj

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Leasingrahoituspalvelut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Sairaanhoitopiirin konserniyhtiöllä on oikeus käyttää samaa puitesopimusta. Puitelimiitin perusteella rahoitettavien leasingsopimusten kulloinkin jäljellä oleva arvonlisäveroton pääoma voi olla yhteensä enintään 10.000.000 euroa. Limiittiin sisältyvien sopimusten sopimusaika on 3-7 vuotta. Sairaanhoitopiiri ja rahoitusyhtiö solmivat käyttöoikeushankintoja koskevia yksittäisiä leasingsopimuksia eli laitekohtaisia erillissopimuksia. Sopimukset tehdään sähköisesti ja ne hyväksytään palveluntuottajan laiterekisterissä. Yksittäisten kohteiden varsinainen vuokra-aika alkaa neljännesvuosittain 1.1., 1.4., 1.7. tai 1.10. Yksittäiset limiitistä rahoitettavat sopimukset toteutetaan limiitin ehtojen mukaisesti. Hankinnan kohde itsessään kilpailutetaan erikseen toimittajien välillä. Puitesopimukseen sisältyy sähköinen laitekannan hallinnointi ja raportointipalvelut. Sopimuksella pyritään pääsääntöisesti ohjaamaan ja keskittämään tulevia leasinghankintoja, yksinkertaistetaan hankintojen rahoittamista ja solmittujen leasingsopimusten seurantaa. Vuosittain tehtävien yksittäisten sopimusten kokonaismäärä vaihtelee. Hankinnan sisältö ja laajuus on kuvattu tarkemmin liitteessä (liite 1).