Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
257248
Hankinnan nimi
Sähköisten apuvälineiden huolto- ja korjauspalvelut
Päätöspäivämäärä
19.11.2019
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

AlluMedical Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lohjan kaupunki pyysi tarjousta sähköisten apuvälineiden huolto- ja korjauspalveluista. Hankinnan kohteena on sähköisten apuvälineiden (hoiva- ja sairaalasängyt, nostolaitteet ja muut apuvälineet) määräaikaishuoltojen sekä korjausten toteuttaminen. Hankittavat huolto- ja korjauspalvelut koskevat kaupungin omistamia apuvälineitä. Apuvälineet huolletaan ja korjataan paikanpäällä asiakkaan kotona tai Lohjan kaupungin eri toimintayksiköissä. Sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2021. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä 4 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon.