Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
250626
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin liikuntapaikkojen konetyöt
Päätöspäivämäärä
20.11.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Itä-suomen kuntainfra oy - POS2: Jääkenttien hoito Joensuun itäisellä alueella Toiminimi Urho Tarnanen - POS1: Liikuntapaikkojen kesä- ja talvikonetyöt

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjala hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin liikuntapaikkojen kesä- ja talvikonetöiden hankinnan sopimuskaudelle 1.11.2019 - 31.10.2021 + yhden vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.11.2021 - 31.10.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelut tulevat Joensuun kaupungin käyttöön. Hankinta ei koske erikseen kilpailutettavia muita työkonepalveluita, kuten hiekoitushiekan poisto katuviheralueilta. Hankintamalli on yhden (1) toimijan puitejärjestely/kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta.