Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
248659
Hankinnan nimi
Raahen kaupungin omatoimikirjastot
Päätöspäivämäärä
26.11.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Mikro-Väylä Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupungin kirjasto pyytää tarjouksia Omatoimikirjastoratkaisusta. Omatoiminen kirjastonkäyttö tarkoittaa palvelua tarvittavine laitteistoineen ja ohjelmistoineen, joilla mahdollistetaan asiakkaiden sisääpääsy kirjastotilaan erikseen määriteltyinä aikoina ja ehdoin, vaikka henkilökuntaa ei ole paikalla, sekä lainaus- että palautustoiminnan. Raahen kaupungin kirjasto koostuu pääkirjastosta sekä 3 lähikirjastosta. Kirjaston tavoitteena on hankkia ensivaiheessa yhteen - kahteen toimivaan kirjastoon tarvittavat järjestelmä ja laitteet. Tarjoajalla tulee olle valmius toimittaa ratkaisu yhteen tai kahteen kirjastoon määrärahojen puitteissa vuonna 2019. Vuoden 2020 tilauksia tullaan tekemään kirjaston määrärahojen puitteissa ja todellista tarvetta vastaava määrä. Kirjastoissa on käytössä Koha-kirjastojärjestelmä. Varkaudenestoa ei ole käytössä. Aineisto on tarroitettu viivakooditarroin. RFID- tunnisteita ei ole käytössä. Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia em. kirjastojärjestelmän kanssa. Hankinnan kohteena ovat omatoimikirjastoratkaisun vaatimat ohjelmistot ja laitteet sekä niiden asennus (laitteiden asennuspaikat sovitaan ennen asennusta tilahallinnan työnjohtajan kanssa) ja ylläpito. Tarjoukseen on sisällytettävä: - vähintään yksi ulkotilaan soveltuva sisäänkirjautumisyksikkö, yksi kamera, kameratallennin ja yhdet kaiuttimiet sekä kaksi kameraa sisävalvontaa varten - lainaava/palauttava automaatti kalusteineen tai asennusratkaisu nykyiseen kalusteeseen - asennustyö, koulutus sekä tarvittavat laitteet ohjelmistoineen - kaikki asennuksesta, toimituksesta, laskutuksesta yms. aiheutuvat kustannukst - tarjottavan Omatoimikirjastoratkaisun ja automaattien vaatimat ylläpito-, huolto ja/tai palvelumaksut neljän vuoden aikana - henkilötyön tuntihinta mahdollisessa Omatoimikirjastoratkaisun toimituksen ja/tai ylläpidon ylittävässä lisätyön tarpeessa. Lisätyöllä voidaan tarkoittaa Omatoimikirjastoratkaisusta riippumattomista syistä johtuvia muutos- tai korjaustöitä. Tarjottavan Omatoimikirjastoratkaisun ja automaattien vähimmäisvaatimukset on esitetty tässä tarjouspyynnössä. Omatoimikirjastojärjestelmäratkaisu liitetään kiinteistössä käytössä olevaan kulunvalvontajärjestelmään ohjaavalla kärkitiedolla, jolla saadaan sähkölukko auki. Tarjoajan odotetaan todentavan tarjouksessaan miten tarvittava laitteisto toimii kulunvalvontajärjestelmän rinnalla, ja miten se on mahdollista integroida rakennuksesssa olemassa olevaan kuluvalvontajärjestelmään. Tarjoajan tulee tutustua ao. kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumisesta tulee sopia kirjastopalvelupäällikkö Timo Töyräs, puh. 044 439 3322 tai sähköposti timo.toyras(at)raahe.fi Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 15.10.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 25.10.2019 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe