Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
261478
Hankinnan nimi
Tehohoidon ventilaattorit, Siun sote
Päätöspäivämäärä
2.12.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maquet Finland OY

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän eli Siun soten käyttöön kahden (2) raskaaseen tehohoitoon soveltuvan tehohoitoventilaattorin sekä kolmen (3) kevyemmin varustellun tehohoitoventilaattorin hankinnan. Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus kahdesta ventilaattorista vuodelle 2020 – 2021. Tilaaja päättää option käyttöönotosta vuoden 2020 aikana. Tilaaja voi päättää ostaa optiona molemmat optiolaitteet tai vain toisen optiolaitteista. Optiona ostettaviin laitteisiin sovelletaan samoja kriteereitä ja ehtoja kuin varsinaisesti hankittaviin laitteisiin. Tarjoaja sitoutuu optiolaitteissa samaan hinnoitteluun kuin varsinaisesti hankittavien laitteiden kohdalla. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.