Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
239437
Hankinnan nimi
Muoviputket ja kaivot
Päätöspäivämäärä
3.12.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Dahl Suomi Oy (2.) Onninen Oy (1.) Uponor Infra Oy (3.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti muoviputkien ja kaivojen hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2020 - 31.12.2021 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022 ja 1.1.2023 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, johon valitaan kolme eniten pisteitä saanutta toimittajaa. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote sisältyy. Mikäli ensimmäiseksi tullut toimittaja ei pysty toimittamaan tuotetta, tilataan tuote vertailussa seuraavaksi tulleelta, ja mikäli toiseksi tullut ei pysty toimittamaan, tilataan kolmanneksi tulleelta toimittajalta. Lisäksi ryhmien 11 ja 13 tuotteiden osalta tilaukset tehdään ensisijaisesti em. järjestystä noudattaen puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneelta toimittajalta, joka sitoutuu tarjouspyynnössä ilmoitettuihin yhteiden ja äkillisten muutostarpeiden tilauskaivojen toimitusaikoihin (= Tilaukset toimitetaan viimeistään tilausta seuraavan arkipäivän (ma-pe) aikana). Toissijaisesti ryhmien 11 ja 13 tilaukset tehdään toimittajalta, joka tarjoaa lyhimmän toimitusajan ko. ryhmien tuotteille. Mikäli toimitusaika on sama useammalla toimittajalla, noudatetaan pistejärjestystä.