Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
254091
Hankinnan nimi
Ajoneuvojen renkaat
Päätöspäivämäärä
3.12.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Joen Rengas-Expertit Oy - POS 2: Kuorma-auton renkaat (alv 0%) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) (3.) Suomen Euromaster Oy - POS 2: Kuorma-auton renkaat (alv 0%) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) (1.) Vianor Oy - POS 2: Kuorma-auton renkaat (alv 0%) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) (2.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ajoneuvojen renkaiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2021 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2022 - 31.12.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta on jaettu kahteen positioon. Hankintamalli on positioissa 1-2 kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee ensisijaisesti tilauksen eniten kyseisessä positiossa eniten pisteitä saaneelta toimittajalta. Mikäli toimittaja ei pysty toimittamaan tilausta, niin tilataan seuraavalta toimittajalta pistejärjestyksessä. Positio 1 sisältää henkilö- ja pakettiauton renkaat ja positio 2 sisältää kuorma auton renkaat.