Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
251012
Hankinnan nimi
Etelä Kansanasunnot alueen yleisten tilojen ylläpitosiivous
Päätöspäivämäärä
2.12.2019
Hankintayksikkö
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena ovat yleisten tilojen ylläpitosiivouspalvelut ja omien siivoojien ylläpitosiivousalueiden sijaisuuspalvelut. Ylläpitosiivoustyöt on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä palvelukuvaus. Ylläpitosiivous tuotetaan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti päiväsiivouksena arkipäivisin maanantai - perjantai klo 7.00 - 16.00 välisenä aikana. Kohteiden yhteenlaskettu siivouspinta-ala on noin 14 000 m². Sopimus siivouspalveluiden hankinnasta tehdään yhden (1) tarjoajan kanssa. Sopimus ei tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita tilaajille. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan palveluita hankitaan Hankintayksikön tarpeen mukaan.