Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
253459
Hankinnan nimi
Värikasetit
Päätöspäivämäärä
9.12.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

RCK Finland Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tulostimien ja monitoimilaitteiden värikasettien hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 01.12.2019 - 30.11.2021 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.12.2021 - 30.11.2022 sekä 01.12.2022 - 30.11.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Värikasettien kilpailutus ei koske niiden tulostimien värikasettien hankintaa, joissa tulostimien ylläpito sisältää värikasettien toimittamisen tulostimiin.