Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
256835
Hankinnan nimi
Koneellinen hakkuu- ja maanmuokkausurakointi kaupungin metsissä, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
9.12.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Karelwood Oy - POS.1: Koneellinen hakkuu - POS.2: Maanmuokkausurakointi

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti koneellisen metsähakkuun ja maanmuokkausurakoinnin hankinnan Joensuun kaupungin alueella sijaitsevilla kaupungin omistamilla metsätiloilla sopimuskaudelle 1.1.2020 - 31.12.2021 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Toiminta-alueet ovat: Joensuun kaupunkialue, Pyhäselän, Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran ja Enon kaupunginosat sekä Kontiolahti ja Liperi. Koneellisesta hakkuusta tehdään erillinen sopimus yhden (1) urakoitsijan kanssa. Maanmuokkausurakoinnista tehdään erillinen sopimus yhden (1) urakoitsijan kanssa.