Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
254100
Hankinnan nimi
Käännös- ja oikolukupalvelut
Päätöspäivämäärä
11.12.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Lingsoft Language Services Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
100000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti käännös- ja oikolukupalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.2.2020 - 31.1.2022 + mahdolliset optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta ajalle 1.2.2022 - 31.1.2023 ja 1.2.2023 - 31.1.2024. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.2.2022 - 31.1.2023 sekä 1.2.2023 - 31.1.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.