Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
211194
Hankinnan nimi
Perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyö ja terveyspalveluiden perheohjaus/Siun sote
Päätöspäivämäärä
13.12.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Debora Oy - POS 1 / Perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyö (alv 0 %) - POS 2 / Terveyspalveluiden perheohjaus (ALV 0%) Familar Oy - POS 1 / Perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyö (alv 0 %) Gartano Oy - POS 1 / Perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyö (alv 0 %) - POS 2 / Terveyspalveluiden perheohjaus (ALV 0%) HLS-Fondo Oy - POS 2 / Terveyspalveluiden perheohjaus (ALV 0%) Kasvunpolku Oy - POS 2 / Terveyspalveluiden perheohjaus (ALV 0%) Lukkarila Kodit Oy - POS 1 / Perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyö (alv 0 %) Merikratos Oy - POS 1 / Perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyö (alv 0 %) Messi Oy - POS 1 / Perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyö (alv 0 %) Neljä Astetta Oy - POS 1 / Perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyö (alv 0 %) Romon Perhekodit Oy - POS 1 / Perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyö (alv 0 %) Tuplakasi Oy - POS 1 / Perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyö (alv 0 %) Valpas Ratkaisut Oy - POS 1 / Perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyö (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) alueella toteutettavat perhetyön ja perheohjauksen varhaisen tuen palveluiden hankinnan alle 18-vuotiaille ja heidän perheilleen sekä jälkihuollossa oleville asiakkaille sopimuskaudelle (tavoite) 1.5.2019 - 30.4.2021 + mahdolliset optiokaudet yksi (1) + yksi (1) vuotta. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.5.2021- 30.4.2022 sekä 1.5.2022 - 30.4.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tohmajärven kunnan asukkaat tulevat mahdollisesti sopimuksen piiriin 1.1.2020 alkaen ja Rääkkylän kunnan asukkaat aikaisintaan 1.1.2021 alkaen. Hankintamenettelynä on puitejärjestelyn kaltainen menettely, jossa hankintasopimuksen piiriin valitaan kaikki tarjouspyynnön ehdot täyttävät palveluntuottajat. Valituksi tulleista palveluntuottajista tilaaja valitsee asiakkaalle ja hänen perheelleen asiakkaan tilanteen ja tarpeet huomioon ottaen soveltuvimman oman alueen palveluntuottajan käyttäen seuraavia kriteerejä: 1. Henkilön / henkilöiden ammatillinen soveltuvuus - tarjoajan toimiala, tarjoajan erityispainotukset ja -osaaminen, henkilökunnan ammatillinen osaaminen, kokemus) - työkokemus (huomioidaan työskentely opiskeluaikana ja opiskeluajan jälkeen, ottaen erityisesti huomioon: 1.1 työskentelyhistorian pituus/työskentelyvuodet, tuotetun palvelun sisältö, suuntautuminen) 1.2. koulutus vähimmäisvaatimuksen ylittäviltä osin (hankittu lisäkoulutus ja erityisosaaminen asiakaskohtaisesti, soveltuva opiskelukokonaisuus/henkilön peruskoulutus. 2. Hankittavan palvelukokonaisuuden hinta kustannuksineen asiakkaan tarve huomioiden 3. Monialainen henkilökunta 4. Kielitaito