Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
251058
Hankinnan nimi
LVIA- ja sähkösuunnittelun puitesopimus 2019-2022
Päätöspäivämäärä
12.12.2019
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohde on tilapalvelun/elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hallinnassa olevien rakennusten LVIA- ja sähkösuunnittelu ja valvonta korjauskohteissa, sekä edellä mainittujen suunnittelupalveluiden hankkeet. Rakennukset ovat mm. asuinrakennuksia, palvelutaloja, liike-, toimisto-, päiväkoti- ja koulutiloja sekä varastotiloja. Puitesopimus koskee investointi ja käyttötaloushankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on alle 1.000.000 €. Tilaajalla on oikeus tarvittaessa tilata tehtävistä yksi tai usempi osatehtävä. Suunnittelun osatehtävät: 1. Lähtötietojen selvitys, dokumentointi ja korjauksen kustannusarvio 2. Sähkösuunnitelmat/LVIA-suunnitelmat 3. Tarjouspyyntöasiakirjat 4. Toteutusaikainen valvonta 5. Loppudokumentaatio Loppudokumentaatio on ladattava BEM-järjestelmään, Loviisan kaupungin käyttämään sähköiseen tiedonhallintajärjestelmään. Tilaajan edustajana tilapalvelun sopimusteknisissä asioissa on tilapäällikkö. Tilapalvelun osalta yksittäistä toimeksiantoa ohjaa ja valvoo tilapäällikön nimeämä henkilö. Kyseessä on puitejärjestely, jota kuvataan tarkemmin jäljempänä tässä ilmoituksessa.