Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
251460
Hankinnan nimi
Juuan kunnan kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen
Päätöspäivämäärä
18.12.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisen suunnittelutyön hankinnan. Hankinnan kohteena on Juuan kunnan kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen. Asemakaava-alueen laajuus on noin 400 hehtaaria. Tavoitteena on voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaistaminen ja samalla tarkastellaan asemakaavoitetun alueen laajuutta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus.